1289129012881291
 

Lokale regler og baneforløb

Sidst opdateret 23. oktober 2018

Tee-Off informationen ved klubhuset orienterer altid om, hvor og hvornår man kan spille på vore 3x9 huller.

Midlertidige lokale regler:

Lejeforbedring(regel 25-1)

Bolden skal lægges op og genplaceres indenfor en køllelængde over hele banen ”through the green”.

En bold skal ”through the green” (hele banen undtagen hazarder) løftes og genplaceres uden straf. Bolden må samtidig renses. Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position. Efter at have løftet bolden må spilleren placere den på et sted inden for en køllelængde og ikke nærmere hullet, end hvor den oprindeligt lå, som ikke er i en hazard eller på en green. En spiller må kun placere bolden én gang, og den er i spil, når den er blevet placeret. Hvis bolden ikke kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, gælder Regel 20-3d. Hvis bolden, når den placeres, kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, og efterfølgende flytter sig, er der ingen straf, og bolden skal spilles som den ligger, medmindre bestemmelserne i en anden Regel gælder. Hvis spilleren undlader at markere boldens position, før han løfter den, eller flytter bolden på nogen anden måde, såsom at rulle den med en kølle, pådrager han sig ét straffeslag. Bolden skal genplaceres.

Straf for overtrædelse af den lokale:
Regel: Hulspil – tab af hul Slagspil – to straffeslag.

(Ikke tællende runde – handicap reguleres ikke)

 
Lokale regler

  • ALLE PÆLE (÷ hvide), afstandsmarkeringer, skilte og træer med støttepæl er ikke-flytbare forhindringer (lempelse 24-2).
  • ALLE VEJE OG STIER (lempelse 24-2b)
  • STEN I BUNKERS er flytbare forhindringer (lempelse 24-1).
  • AFSTANDSMÅLER tilladt.
  • MIDLERTIDIGE LOKALE REGLER: Se evt. opslag i klubhuset 

 

Afstandsmarkeringer

  • 150 m afstanden fra midt fairway til midt af green er markeret med gul/sort pæl i begge sider
  • Afstandsmarkering midt fairway til forkant af green:
  • Hvid = 200 m / Gul = 150 m / Rød = 100 m / Blå = 50 m
  • Flagplacering på green:

 Some description

Obligatorisk baneforløb
For at fremme spilleforløbet, så der ikke kan være tvivl om flette-regel og dermed følgende fortrinsret, er der indført obligatorisk baneforløb, således at 18 hullers runder ALTID spilles “med uret”.

Some description