1289129012881291
 

Erhvervsklubben

Sidst opdateret 23. juli 2018

Bliv medlem af ERHVERVSKLUBBEN Vejle Golf Club. Tryk her!

Vi er medlem af Erhvervsklubben!

ErhvervsNetværksGolf
- ENG

Geografi, Golf og business
Den sydlige del af det Østjydske bybånd med Horsens, Vejle og Kolding sætter en tung agenda på erhvervslivet i Jylland.
Her er vækst, her er dynamik. Tiderne er forbi hvor virksomhederne opererer med kommunegrænser. Nu flyder handel, marked og projekter på kryds og tværs i vores region. Det er der nu nu mulighed for også at lade golfen gøre.

Formål
ErhvervsNetværksGolf er et tilbud om med golfen som omdrejningspunkt at møde og skabe længerevarende relationer - i modsætning til de mange andre ”kanvas arrangementer” der findes derude - til andre beslutningstagere i en vækstende region og i et stærkt marked.
Med afsæt i medlemskab af ENG gennemføres fælles arrangementer med erhvervsklubber i omkringliggende golfklubber.

ENG
Golfspillende virksomhedsejere, erhvervsledere og øvrige personer med tilknytning til erhvervslivet med DGU-kort. Kun medlemmer af ENG og deres gæster kan deltage i arrangementerne. I tilfælde af afbud kan medlemmet af ENG tilmelde en substitut.

Antal
Der optages maksimalt 72 medlemmer i ENG-klubben. Ved overtegning etableres venteliste.

Spilleform
Der spilles forskellige turneringsformer med særlig fokus på holdturneringer.

Tilmelding til turneringerne
Tilmelding til de enkelte arrangementer senest 8 dage før afvikling. Startliste udleveres på spilledagen.

Afvikling af spilledag i Vejle Golf Club
kl. 12.00: Let frokostbuffet
kl. 13.00: Gunstart
kl. 18.00: Middag
kl. 19.00: Præmieoverrækkelse
kl. 19.15: Gæstetaler

Program for afvikling af spilledage i andre golfklubber – se nedenfor.

Spilledage
I 2018 afvikles ENG arrangementerne på følgende dage:

Mandag den 7. maj 2018
-          spilles i Vejle Golf Club
-          turneringsform: Holdturnering - fourball bestball
-          gæstetaler adm. direktør Jesper Bøje, Privathospitalet Mølhom
-          præmiesponsor Havnens Vin og Tobakforretning 

Mandag den 28. maj 2018
-          spilles i Kolding Golf Club med gunstart kl. 15.00
-          Erhvervsklubber fra følgende klubber inviteres
      
o   Kolding Golf Klub
      
o   Stensballegård Golfklub
      
o   Breinholdtgård Golfklub
      
o   Haderslev Golf Klub
      
o   Gyttegård Golf Club
      
o   Vejle Golf Club
-          Der er forhåndsreserveret 20 pladser til hver klub.
-          Program for dagen udarbejdes af Kolding Golf Club og fremsendes senere 
       sammen med invitationen

Mandag den 13. august 2018
-          spilles i Vejle Golf Club
-      besøg fra Erhvervsklubben i Stensballegaard Golfklub
-          turneringsform: individuel stableford
-          præmiesponsor Havnens Vin og Tobakforretning

Mandag den 3. september 2018
-       spilles i Vejle Golf Club
-       besøg fra Erhvervsklubben i Kolding Golf Club
-       turneringsform: individuel stableford
-       præmiesponsor Havnens Vin og Tobakforretning

Mandag den 8. oktober 2018
-          spilles i Vejle Golf Club
-      turneringsform: Texas Scramble
-      Gæstetaler: Søren Hansen om Bitcoins og Blockchains
-      præmiesponsor Havnens Vin og Tobakforretning

Præmier
Der vil være vingaver til de bedste hold/spillere efter alle turneringer.

Medlemskab
I 2018 kr. 4.900,- eksl. moms og opkræves 1/1 årligt på særskilt faktura i april.

I medlemskabet af ENG er inkluderet:
-          deltagelse i golfturnering på de respektive spilledage
-          baneservice til alle matcher (i VGC)
-          let frokost før hver match (i VGC)
-          2 retters menu efter matcherne
-          3 retters menu efter matchen i oktober
-          alle måltider er incl. drikkevarer

Særligt tilbud fra Restaurant Fællessletgård til medlemmer af ENG
ENG-medlemmer kan indgå en særlig firmaaftale med golfklubbens restaurant og opnå helt op til 10% rabat på alle køb i restauranten inkl. f.eks. ”mad ud af huset”, møder, kurser og receptioner.

Inviter gæster med
Medlemmer af ENG må til hvert arrangement invitere gæster med. Gæster deltager i arrangementet på samme vilkår som ENG-medlemmet. Prisen er kr. 980,- excl. moms pr. gæst og der faktureres efter hvert arrangement.
Gæstens navn, klubnr. og medlemsnr. oplyses sammen med tilmeldingen til arrangementet.

Bliv medlem af ERHVERVSKLUBBEN Vejle Golf Club. Tryk her!

Vi er medlem af Erhvervsklubben!

Some description