1289129012881291
 

Så er det tid til at skifte til bærebag

Man 29. oktober 2018

442 - 6077

Vinteren nærmer sig, og det betyder at banen omstilles til vinterforhold.
I år bliver der ændret en smule på forholdene, da baneudvalget har besluttet at give greenkeeperstaben bedre mulighed for at arbejde på banen. Det betyder, at Sletten bliver de primære vinterhuller, mens Parken lukker, for at greens kan blive topdresset og lagt i vinterdvale, i lighed med Skoven.

Vinterbanen har altså 9 huller, hvor der spilles til sommergreens, i det omfang vind og vejr tillader det. Når frost eller nedbør gør, at greens holdes lukket, bliver der spil til en pind i fairway, hvor bolden er ”givet” indenfor en meter. Der kommer altså ikke vinterhuller i banen. Teeklodserne flyttes ud i nærheden af de oprindelige teesteder.
Det er suverænt greenkeeperen, der afgør, om greens er åbne på vinterbanen, og spillerne kan holde sig orienteret på klubbens hjemmeside og ved skiltning ved klubhuset.

”Vi holder nøje øje med vejrudsigten, og hvis der er udsigt til en længere periode med godt vejr, så sætter vi banen optimalt op, mens vi i længere perioder med dårligt vejr lukker for greens”, fortæller chefgreenkeeper Kristoffer Harreby.

I de kommende uger bliver banen desuden lukket for spil indtil kl. 8.30. Det skyldes et vejrfænomen med udstråling fra jorden, når temperaturen falder igennem natten. Udstrålingen betyder, at temperaturen også falder i de første 30 til 60 minutter efter daggry (hvor der sætter sig rim på græsset). Derfor er det ikke nok, at solen er stået op, den skal først et vist stykke op på himlen, før temperaturen i jorden stiger, og banen er klar til spil.

Korthulsbanen vil være åben hele vinterperioden, med spil fra tee til green, uanset vind og vejr, og de morgenfriske er velkomne til at starte spillet her.

Traditionen skifter vi til bærebag, når vinteren nærmer sig, for at skåne banen. Alt efter vind og vejr bliver det senest den 1. december, at det kun er tilladt at benytte bærebag på banen. Medlemmer kan søge dispensation til fortsat at spille med trolley. Det sker ved henvendelse til klubbens sekretariat.